miercuri, 4 octombrie 2017

Scopul Grupului

Nădăjduind în ajutorul lui Dumnezeu de a ne face vrednici de cântarea bizantină, cei din grupul "Filomelos" ne-am regăsit sub acest nume pentru a trudi şi spre a ne bucura de frumuseţea vechii muzici psaltice, încercând să le-o reamintim şi altora. În aceeaşi atmosferă vrem să dezvăluim că imaginea nefericită a dezorientării, tristeţii şi iresponsabilităţii, asociată prea des tinerilor, poate fi cu succes substituită de posibilitatea întrebuinţării cu rost a tinereţii, a energiei, deci a libertăţii.

Contact

ASOCIAȚIA CULTURALĂ FILOMELOS

Sediul social: Onești
Pentru comenzi, vă rugăm să ne scrieți la: 
e-mail: asociatiaculturalafilomelos@gmail.com / filomelos@yahoo.com
facebook:https://www.facebook.com/filomelos/

Persoană de contact: pr. Cautiș Petrică: 0745032939
RO96BTRL0295011401


joi, 31 august 2017

FILOMELOS-10 ani de Muzică Bizantină


Filomelos – 10 ani de Muzică Bizantină
21 august 2017„Filomelos-10 ani de muzică bizantină” reprezintă proiectul care încununează activitatea de 10 ani a Corului Psaltic FILOMELOS, parte, din 2015, a Asociației Culturale FILOMELOS, urmărind același obiectiv stabilit în 2007 - promovarea muzicii psaltice în rândul tinerilor. Proiectul și inițiativa se bucură de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a susținut activitatea Corului Psaltic Filomelos încă de la înființarea lui. Totodată, implementarea acestui proiect nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul și finanțarea Consiliului Județean Bacău având ca susținători direcți Protoieria Onești, prin Pr. Protoiereu Ioan Bârgăoanu și Fundația „Episcop Melchisedec”, prin Maica Dionisia Șchiopu. 

Aniversarea celor 10 ani de activitate a cuprins evenimente care s-au desfășurat de-a lungul întregii zile de luni, 21 august 2017. Ziua a debutat cu Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii, săvârșite la Biserica Voievodală din Borzești, unde au slujit preoți din tot cuprinsul țării, care au sprijinit activitatea Corului Psaltic Filomelos în cei 10 ani de activitate. Răspunsurile la strană au fost date antifonic de Corul Academic Byzantion, coordonat de asist.univ.dr.Adrian Sîrbu, invitat de onoare la acest eveniment, și de către Corul Psaltic Filomelos, dirijat de către prof. Paula Cautiș, președintele Asociației Culturale Filomelos.Bucuria de a reuni la acest eveniment pe toți cei 67 de membri care au activat în cei 10 ani de existență a corului a fost cea care a dirijat principalele activități, punctul central fiind reprezentat de decernarea distincțiilor tuturor susținătorilor și partenerilor corului, și, mai ales, tuturor membrilor care au făcut parte din Filomelos.Deși muzica psaltică nu este o muzică de spectacol, ci una de  rugăciune și de instrospecție, am ales un mijloc vădit de a aduce în pridvorul Bisericii bucuria ce opresupune cântarea de strană, anume reunirea într-un concert aniversar de muzică bizantină a ucenicilor sărbătoriți, Corul psaltic Filomelos (reîntregit) și a dascălilor, Corul Academic Byzantion, în calitate de invitați de onoare.  Pentru prima dată la Onești într-un concert de muzică psaltică, Corul Byzantion ne-a împărtășit din ethosul muzicii psaltice ctitorit de sfinții imnografi și a reușit să ne transmită imboldul de a continua slujirea muzicii psaltice cu tot cugetul și toată simțirea.

Proiectul „Filomelos - 10 ani de muzică bizantină” reprezintă o inițiativă de a prețui calitatea de psalt în strană, vocație și chemare care necesită mult efort și mulți ani de pregătire. În dorința de a determina societatea civilă să  prețuiască la justa valoare rolul muzicii psaltice ca vector religios, cultural și misionar, precum și să înțeleagă misiunea pe care o are dascălul ca slujitor în Biserică, proiectul „Filomelos - 10 ani de muzică bizantină”, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și al celorlalți susținători, a creat un precedent valoros în promovarea muzicii bizantine.  

sâmbătă, 1 iulie 2017

Lansare CD: Slujba Paraclisului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Ca un mir de mult preț aducem prinos de cinstire Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, la soroc de plinire, dupa 10 ani de truda în muzica dumnezeieștilor părinti, noi,  Corul psaltic Filomelos.
In 2007, Corul a primit blagoslovenia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, iar din  anul mântuirii, 2013, Filomelos cânta spre slava Domnului la strana Bisericii Sfântului Ștefan din Borzești.

Nădăjduim că vă veți odihni cugetul pe melosul acestui paraclis, întru cinstirea Sfântului Voievod, spre câștigarea ocrotirii sale, care degrab caută la cei aflați în primejdii și strâmtorări.
Corul psaltic Filomelos este alcătuit din tineri care nu au urmat școli bisericești, ci sunt uniți de dragostea și râvna  față de muzica de tradiție bizantină. Cu rugăciuni către Bunul Dumnezeu și prin cântarea de Dumnezeu inspirată vrem să devenim mărturisitori ai valorilor credinței Bisericii Ortodoxe în rândul tinerilor și să învățăm și mai sârguincios melosul autentic al muzicii psaltice  așa cum a fost statornicit de sfinții imnografi.

Vă așteptăm la Biserica din Borzești să ne rugăm împreună pe cântări alese din Slujba Paraclisului, eveniment ce se va desfășura la Biserica din Borzești, 1 iulie 2017, în cadrul Zilelor Betleemului Ștefanian, ediția a V-a.


marți, 2 mai 2017

Liturghie baptismală la Borzești Întorcerea la slujirea autentică, când taina Sf. Botez (și Sf. Cununie) era integrată în slujirea euharistică a reprezentat o prioritate în evenimentul care s-a petrecut astăzi la Biserica voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești. 

În dorința de a crea noi precedente de modele de slujire autentică pe care comunitatea să le urmeze cu o mai mare evlavie față de Tradiția Ortodoxă, părintele paroh Petrică Cautiș a rânduit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului să se oficieze Slujba Sf. Botez a pruncului Nectarie Cautiș în cadrul Sf. Liturghii. Slujba a fost oficiată de un sobor larg de preoți, având ca direct diriguitori pe pr. inspector Ilarion Mâță, pr. Protop. Ioan Bârgăoanu, pr.protopop Costel Mareș.  Răspunsurile la strană au fost oferite antifonic de Corul Academic de muzică bizantină Byzantion (coordonat de prepr.univ.dr Adrian Sîrbu) și de Grupul psaltic Filomelos (condus de prof. Paula Cautiș) în amplul proiect de colaborare în studiul și practicii muzicii bizantine.

Evenimentul a culminat cu nădejdea ca Liturghia  baptismală să redevină un fapt firesc în practica actuală de slujire, întrucât taina euharistă nu trebuie să fie despărțită de cea a Botezului, fiind temelia duhovnicească ce se așterne în viața creștinilor.


luni, 30 ianuarie 2017

Atelier de muzică bizantină-Filomelos28-29 ianuarie 2017

Atelier de muzică bizantină  - Filomelos
Asociația Culturală „Filomelos”, în parteneriat cu Asociația Culturală Byzantion, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protopopiatul Onești, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, prin Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Borzești, își propune, odată cu începutul acestui an, continuarea unui proiect de instruire în arta interpretării muzicii bisericești de tradiție bizantină a actualilor membrii ai Grupului Psaltic „Filomelos”, elevi și studenți iubitori ai muzicii din municipiul Onești, viitori practicieni, slujitori ai stranei sau ai altarului.
Cu acest scop, Asociația culturală Filomelos și Biserica voievodală din Borzești au fost gazdele proiectului „Atelier de învățare și interpretare a muzicii Bizantine”(28-29 ianuarie 2017) ce a vizat  cursuri practice și de teorie aplicată susținute de către prepr.univ.dr.Adrian Sîrbu și Arhidiaconul Alexandru Grigoraș de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, membri al Corului Academic „Byzantion” din Iași, psalți recunoscuți pentru interpretarea muzicii psaltice în stilul autentic românesc de tradiție bizantină.
Cursurile și-au găsit împlinirea și finalitatea în Sfânta Litughie oficiată la Biserica voievodală din Borzești în data de 29 ianuarie, unde s-a adus mărturie autentică despre importanța cântării de strană interpretate în duhul tradiției bizantine.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru darurile lui Dumnezeu care nu contenesc să se pogoare în viețile noastre și ne rugăm să îi aibă în pronia Sa pe toți cei care s-au jertfit pentru acest eveniment.

miercuri, 4 ianuarie 2017

„Leru-i ler, dați drumul la cer....la Borzești”

Biserica Voievodală din Borzești
Onești, județul Bacău


„Mai lesne este pentru noi a iubi tăcerea fiind neprimejdios lucru…însă lucru anevoios este a împleti din dragoste cântări cu osârdie alcătuite.” 

La Biserica voievodală din Borzești, în a doua zi de Crăciun, în 26 decembrie 2016, am retrăit dimpreună concertul de colinde „Leru-i ler...dați drumul la Cer”, replică a concertului organizat la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești în data de 20 decembrie 2016. 

Concertul, aflat sub binecuvântarea Inaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Băcăului, a reușit să împlinească astmosfera Crăciunului cu alese cântări de strană (Catavasiile I, III, VI și Canonul Cântării a IX-a a Nașterii Domnului, precum și Irmos frumos viersuitor „Hristos Se naște, slăviți-L” glasul I, compoziția lui Matei Vatopedinul – interpretare diac. Alexandru Grigoraș), dar și cu autentice colinde românești, cu un profund înțeles teologic, alese din diferite regiuni ale țării.

Borzeștenii au simțit că „s-a dat drumul la Cer” și în acest an, Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și pr. paroh Cautiș Petrică mijlocind ca acest concert să devină tradiție în a doua zi de Crăciun la Biserica voievodală.  Concertul a prilejuit și împlinirea celor 10 ani de trudă în ogorul colindelor a Grupului psaltic Filomelos, coordonat de prof. Paula Cautiș, care și-a găsit o gazdă primitoare în ultimii ani, cu ecou plin de credință și istorie la Biserica din Borzești.

Datorăm progresul nostru în interpretare și repertoriu părintelui arhidiacon Alexandru Grigoraș, membru al Corului Academic Byzantion, care a pus jertfă peste jertfă pentru a ne ajuta în pregătirea concertului „Leru-i ler...dați drumul la cer”.

Dăm slavă pentru darurile lui Dumnezeu din viața noastră și nădăjduim să nu le ia de la noi și de la cei care se ostenesc pentru noi.